Cardiología

LLISTA D’ACTIVITAT MÈDICA DE LA CONSULTA DE CARDIOLOGIA PEDIÀTRICA (EXPLORACIONS: ELECTROCARDIOGRAFIA I ECOCARDIOGRAFIA- DOPPLER – COLOR)

Valoració des de nounats fins als 18 anys.

Relació per patologies cardíaques, patologies relacionades amb l’aparell cardiocirculatori o quadres simptomàtics consultats, per diagnòstic i/o seguiment:

• Cardiopaties congènites.
• Cardiopaties orgàniques.
• Cardiopaties adquirides.
• Arítmia.
• Palpitacions.
• Taquicàrdia en repòs / exercici.
• HTA.
• Síncope.
• Lipotímia.
• Mareig.
• Retard ponderal del lactant.
• Astènia d’exercici.
• Apnea.
• Disnea en repòs / exercici.
• Dolor toràcic.
• Cianosi.
• Bufs cardíac.
• Anomalia dels tons cardíacs.
• Anomalies radiològiques toràciques.
• Cardiomegàlia RX.
• Pectus excavatum.

• Pectus carinatum.
• Anomalies ECG.
• Antecedents familiars de cardiopaties congènites o orgàniques.
• Antecedents familiars de mort sobtada.
• Malalties metabòliques.
• Risc cardiovascular d’obesitat infantil o juvenil.
• Endocrinopaties.
• Anomalies genètiques i dismorfològiques.
• Malalties reumàtiques.
• Malaltia de Kawasaki.
• Malalties neurocutànies.
• Facomatosi.
• Malaltia de Chagas en fills de dones portadores o afectades de països endèmics.
• S.TDA / S.TDAH (simptomatologia cardiovascular, cardiopatia, antecedent familiar de cardiopatia o mort sobtada, HTA).
• Tractaments farmacològics.

EXAMEN PREVENTIU I DIAGNÒSTIC EN ESPORTISTES:

• Despistatge de cardiopaties i arítmia.
• Alteracions electrocardiogràfiques (centres de medicina esportiva):

Hipertròfia ventricular, alteracions de repolarització, arítmies, trastorns de conducció (BAV, BBDFH, BBEFH).
• Alteracions Prova d’esforç cardíac (centres de medicina esportiva).

EXÀMENS CARDIOLÒGICS DEL NEN ADOPTAT

 

Dr. Ricardo Del Alcázar Muñoz
Dr. Ricardo Del Alcázar Muñoz
Cardiologia Infantil
Llicenciat en medicina i cirurgia. Universitat Autònoma de Barcelona (1975). Especialista en Cardiologia. Universitat Autònoma.