L’activitat física regular millora l’aprenentatge

La pràctica d’activitat física és un fet natural i fonamental en la vida dels infants. Els ofereix moments de felicitat, diversió i aprenentatge, alhora que els introdueix en un àmbit psicosocial que els estimula i els enforteix com a individus. És essencial en la prevenció de malalties i els enforteix de manera física, mental i emocional.

Avui dia sabem que la pràctica regular d’esports ajuda a optimitzar el procés d’aprenentatge mitjançant la secreció d’una sèrie de substàncies que són facilitadores dels processos cognitius relacionats amb l’atenció i la memòria (tals com la serotonina, la dopamina, l’adrenalina i la noradrenalina, entre d’altres).

En aquest sentit sembla ser que l’exercici cardiovascular o aeròbic (caminar, córrer, ballar, esquiar, anar en bicicleta, etc.), possiblement és el més efectiu pel què fa a millorar la funció cognitiva en els infants. I encara que es necessiten més estudis al respecte, existeix la suficient evidència en la literatura científica actual com per recomanar la pràctica regular d’aquest tipus d’esports com a part d’un tractament integral que permeti optimitzar el rendiment acadèmic en nens/es i adolescents.

Perquè l’esport, independentment dels beneficis biològics que s’han esmentat abans, s’ha d’entendre com a part integral de l’educació del nen o nena que el rep, ja que transmet uns valors associats (que són essencials en la formació de la persona i de les seves habilitats socials) com són la tolerància, la solidaritat, l’esforç, el sacrifici i el respecte als altres i a les normes.

És, doncs, una font de coneixement, una oportunitat per a enfortir el caràcter i adquirir determinats valors extrapolables a molts d’altres camps de la vida familiar, professional i cívica.

 

Dra. María Eugenia Russi

Neuropediatra