Malaltia de Perthes

Què és la malaltia de Perthes?

La malaltia de Perthes (en realitat anomenada Legg-Calvé-Perthes) és una malaltia del maluc del nen en la qual es produeix una feblesa progressiva del cap del fèmur (la “bola” del  maluc”) i que pot provocar una deformitat permanent de la mateixa.

Té lloc en nens entre els 3 i els 12 anys i apareix amb més freqüència en nens (80 %) que en nenes (20 %). En la majoria dels casos afecta només un maluc, però en el 10 % dels pacients la lesió es produeix als dos costats.

 

Com es produeix la malaltia?

Per alguna raó que els metges desconeixem, en un moment donat deixa d’arribar prou sang al cap del fèmur. Quan això passa, algunes parts de l’os moren (aquest fet s’anomena necrosi), fent-se més fràgil i permetent l’esclafament del cap del fèmur.

A partir d’aquell moment l’os mort és reabsorbit pel cos i s’inicia l’arribada de nous vasos sanguinis i més sang al cap del fèmur. L’os es torna a reconstruir en un procés que pot trigar entre 3 i 4 anys. Al final, el nou cap del fèmur estarà format per un os dur i podrà tenir una forma igual a l’original (esfèrica i correcta) o quedar deformada (aplanada).

Normalment aquesta malaltia no està relacionada amb caigudes o cops al maluc, tot i que sí que és freqüent que els pares pateixin algun tipus de problema als malucs o que els nens prenguin medicació de corticoides per a altres malalties, estiguin obesos o hagin tingut un període de creixement ràpid (hagin fet una estirada).

 

Com es descobreix la malaltia?

Les primeres manifestacions de la malaltia són molèsties o dolor al nivell del maluc, de la cuixa o de la zona del genoll, acompanyades d’una coixesa més o menys accentuada.
Amb el temps el nen perd cada vegada més mobilitat a la cadera i la cuixa es pot aprimar (atròfia muscular).

 

Què cal fer qual el nen coixeja?

Cal tenir present que els nens poden presentar mal al maluc i coixesa per moltes causes, des de contusions per caigudes o esguinços per mals gestos fins a processos inflamatoris reumàtics o infeccions.

Per això, quan el nen presenta mal al maluc i coixesa ha de ser visitat per un ortopeda pediàtric. Si l’exploració del nen i l’estudi per radiografies confirmem que pateix la malaltia de Perthes, el metge li aconsellarà quines proves addicionals s’han de fer i el tractament més adequat en el seu cas.

 

Quin tractament és el més adequat?

Durant la fase inicial hi sol  haver dolor i és aconsellable un tractament amb analgèsics (aspirina, ibuprofèn…) i repòs. En alguns pacients amb dolor intens i gran pèrdua del moviment del maluc pot ser necessari l’ingrés en un hospital per controlar millor el repòs i la medicació i fins i tot per col·locar les cames en tracció o col·locar immobilitzacions. Tot això amb l’objectiu que no hi hagi pèrdua de la mobilitat del maluc.

Els tractaments amb diferents tipus de fèrules o aparells ortopèdics que es feien servir anteriorment no semblen ser molt eficaços, per la qual cosa molts ortopedes pediàtrics ja no els aconsellen.

En casos greus i segons la fase de la malaltia pot estar justificada una operació del maluc.

 

És greu la malaltia? Deixa seqüeles al maluc?

Durant un període de 3 a 4 anys l’os torna a prendre les característiques d’abans d’iniciar-se la malaltia, però pot recuperar la forma original o no.

Quan el cap del fèmur torna a ser esfèric, el resultat final serà bo. En canvi, quan el cap del fèmur queda aplanat, l’articulació del maluc funcionarà malament i es produirà un desgast que conduirà a una artrosi de la mateixa. Amb el temps l’artrosi de maluc pot fer necessària una operació per col·locar una pròtesi de l’articulació.

L’edat és un dels factors més importants pel que fa al resultat final. Els nens menors de 6 anys solen tenir un curs favorable i un resultat final excel·lent. En canvi, els nens més grans de 9 anys tenen un mal pronòstic. Els nens d’entre 6 i 8 anys poden tenir una evolució satisfactòria o no.