AL·LÈRGIA A ALIMENTS

El menjar és essencial per a la vida, també és una important font de satisfacció i part de la identitat cultural de cada població. Les reaccions adverses als aliments s’han descrit des de fa més de 2000 anys, i la seva freqüència s’està convertint en un problema creixent de salut pública en molts països.

La reacció adversa alimentària (RAA) és un terme global que fa referència a una resposta clínica anòmala que es presenta com a conseqüència de la ingestió d’un aliment o un additiu alimentari, però no totes tenen un mecanisme al·lèrgic.

Les reaccions al·lèrgiques poden variar des de reaccions locals lleus a reaccions anafilàctiques greus.

L’al·lèrgia alimentària és un terme usat per pacients i metges per descriure una varietat de reaccions adverses a aliments. No obstant això, no tots els símptomes que es produeixen després de la ingestió d’un aliment específic es deuen a un procés al·lèrgic. L’ús excessiu del diagnòstic d’al·lèrgia alimentària a llarg termini pot conduir a la innecessària realització de proves, a l’eliminació de la dieta d’aliments i de la disminució de qualitat de vida. Fins a un 30% dels informes de la població general declaren al·lèrgia o reacció adversa a algun tipus d’aliment, aquest percentatge es redueix a valors en un 4% en població pediàtrica ia un 1% de la població adulta quan es realitzen estudis amb test de provocació oral (TPO). Aquesta discrepància ressalta la importància del diagnòstic correcte.

S’han produït avenços significatius en el diagnòstic, amb un impacte en l’estratificació del risc i en l’enfocament terapèutic. No obstant això la curació per l’al·lèrgia alimentària encara no s’ha aconseguit i els pacients i les seves famílies es veuen obligades a modificar els hàbits alimentaris i els seus compromisos socials, la qual cosa afecta la seva qualitat de vida.

Com es produeix

 1. El sistema immunològic considera que l’aliment ingerit és nociu i genera anticossos específics contra aquest aliment. Es produeix una sensibilització.
 2. Si es repeteix la ingesta de l’aliment, es desencadena una reacció immunològica en què es produeix un gran alliberament de substàncies, com la histamina, causants de la simptomatologia al·lèrgica.

Quins són els símptomes de l’al·lèrgia

 Generalment es produeixen de forma immediata post ingesta de l’aliment i rarament transcorregudes dues hores.

Poden aparèixer els símptomes següents:

 • Pruïja o edema de llavis, llengua o boca
 • Edema de cara i parpelles
 • Urticària o exantema
 • Pruïja a la gola, dificultat per empassar
 • Dificultat per respirar, “xiulets”
 • Rinitis, pruïja nasal, obstrucció nasal, esternuts
 • Dolor abdominal, vòmits, nàusees, diarrea
 • Mareig, desmai
 • Pressió sanguínia baixa (hipotensió)
 • Anafilaxi: reacció al·lèrgica greu que pot afectar tot l’organisme

És important diferenciar entre al·lèrgia i intolerància alimentària, es poden  produir símptomes similars, la intolerància no està relacionada amb el sistema immunitari.

Quins aliments poden produir al·lèrgia

Qualsevol aliment pot induir reaccions al·lèrgiques. Segons el comitè Científic de l’Autoritat Europea sobre la seguretat alimentària, els principals aliments són la llet, l’ou, el peix, els crustacis, els cereals, el cacauet, la fruita seca, la soja, la mostassa, el sèsam i l’api.

Les al·lèrgies alimentàries poden presentar-se en qualsevol edat, són més freqüents en els nens.

Com es diagnostica

S’ha de realitzar una història clínica i proves complementàries

 • Proves cutànies: s’inocula en la pell extractes de l’aliment i es valora si es produeixen reaccions locals
 • Anàlisi: es determinen anticossos Ig E davant de determinats aliments
 • Proves d’exposició controlada: quan el diagnòstic no és clar, es realitza a l’hospital i el pacient ingereix dosis creixents de l’aliment i es comprova la relació entre ingesta i símptomes.

Recordar

 1. L’única forma d’evitar la reacció al·lèrgica és ser molt estricte i no consumir els aliments que la causen.
 2. En cas que el nen al·lèrgic aquest alimentat amb llet materna, la mare ha d’evitar la ingesta d’aliments que la provoquen perquè poden passar al nen a través de la llet.
 3. Llegir bé les etiquetes i els productes abans de consumir-los. En cas de dubte no s’han de consumir.