ARCC

About ARCC

This author ARCC has created 86 entries.

UN BUF? ES GREU?

Un buf és un signe clínic que es detecta al auscultar el cor. És una espècie de bufada que s’escolta entre els batecs del cor. Els bufs es classifiquen en funció de la seva intensitat de l’1 al 6 ,

Enuresi nocturna

Què és? Tenir enuresi significa orinar-se de manera involuntària a una edat en la qual el control de la micció hauria d’estar establert. Generalment ens referim a mullar el llit (enuresi nocturna), tot i que també existeix l’enuresi diürna. L’enuresi serà