Avis Legal

 

Condicions generals d’ús 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

Unitat Pediàtrica Arcc, SL A es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web www.arccpediatria.cat sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el seu lloc web.

L’usuari accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Unitat Pediàtrica Arcc, SL al mateix moment que l’usuari accedeixi al lloc web.

El lloc web pot ser visitat lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el present Avís Legal. En conseqüència, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

Unitat Pediàtrica Arcc, SL no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del lloc web ni d’altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix, ni dels danys derivats de la utilització del lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.

Unitat Pediàtrica Arcc, SL A ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari de la Web; ni respon dels danys i perjudicis, que dits tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers.

La Web té caràcter informatiu, per la qual cosa el seu contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.

Unitat Pediàtrica Arcc, SL es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina Web i eliminar-los, així com de limitar i impedir l’accés als mateixos, ja sigui temporal o definitivament, sense prèvia notificació.

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial del lloc web i de tots els seus continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font, fragment d’àudio, programes informàtics, descàrregues digitals, bases de dades, noms comercials, marques, logotips, i/o qualsevol altre signe distintiu, etc.) que formin o hagin format part de la mateixa en algun moment, estan protegits per Llei i pertanyen al titular de la web.

En cap cas s’entendrà que l’accés i ús del lloc web implica la renúncia, transmissió, llicència, cessió, total ni parcial, ni autorització de classe alguna per a l’explotació, reproducció, comunicació pública, difusió, divulgació i/o transformació ni de la Web, ni dels seus continguts, entesos amb l’amplitud assenyalada en el punt anterior, ni tampoc dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial inherents als mateixos.

 

Política de Privadesa

Unitat Pediàtrica Arcc, SL A protegeix les dades personals segons l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes amb l’objecte que es respectin les llibertats i els drets fonamentals de les persones a qui pertanyin aquestes dades.

Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per gestionar la nostra relació comercial. Les dades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió a la següent adreça arc-barcelona@hotmail.com o ho estableixi una disposició legal. Pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Unitat Pediàtrica Arcc, SL està legitimada per tractar les seves dades perque són necessàries per prestar el servei sol·licitat o pel consentiment que ens atorga en els diferents formularis de contacte de la web.

Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en que existeixi una obligació legal.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, s’ha de dirigir per escrit a arc-barcelona@hotmail.com

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són reals i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Unitat Pediàtrica Arcc, SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Unitat Pediàtrica Arcc, SL està complint amb totes les disposicions de les normatives per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per les quals són tractades.

Es garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

 

Enllaços

Unitat Pediàtrica Arcc, SL no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten en el nostre lloc web, i que tenen caràcter merament informatiu.

Legislació aplicable

Unitat Pediàtrica Arcc, SL es regeix per la legislació espanyola.