Cardiologia

UN BUF? ES GREU?

Un buf és un signe clínic que es detecta al auscultar el cor. És una espècie de bufada que s’escolta entre els batecs del cor. Els bufs es classifiquen en funció de la seva intensitat de l’1 al 6 ,