Equip Dificultats Aprenentatge

TDAH

Què és el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH)? El TDAH és un trastorn del neurodesenvolupament (és un problema mèdic) que condiciona aquell que el pateix i fa que tingui dificultats per regular el seu nivell d’activitat (hiperactivitat), per inhibir o posar fre

Signes d’alarma TEA

Signes d’alerta de trastorns de l’espectre de l’autisme   Primer any de vida Important irritabilitat o passivitat Contacte visual pobre Baixa capacitat d’imitació Somriure recíproc pobre o inexistent No respon pel seu nom No segueix amb la mirada la mà del cuidador quan assenyala Absència de balbuceig Absència de gestos