Pediatria General

Calendari vacunal

Calendari de vacunes actualitzat el 2019, inclou les vacunes finançades pel Servei Català de Salut i les no finançades. Les vacunes no finançades són dues. La vacuna del rotavirus (Rotarix i Rotateq) i la vacuna del meningococ tipus B (Bexero). Vacunes no finançades,

Còlic del lactant

Què són els còlics del lactant? És normal que un nadó plori en determinades situaciones: perquè té gana o set, incomoditat per calor o fred, el bolquer mullat, soroll ambiental, o simplement com a forma de reclamació atenció o contacte als