Centre Pediàtric A.R.C.C. Barcelona

Centre autoritzat per la Generalitat de Catalunya. Centre dipositari de vacunes.

C/ Córcega 516, 1a planta
     08025 Barcelona (Zona Sagrada Família
         Telèfon: 93.436.84.88

           e-mail: arcc-barcelona@arccpediatria.cat

Horaris d’obertura
De dilluns a divendres: Matins de 9:00 a 13:00 hores i Tardes de 15:00 a 19.30 hores
Horaris d’atenció telefònica
De dilluns a divendres: Matins de 9:00 a 13:00 hores i Tardes de 15:00 a 20:00 hores

ORGANITZACIÓ DE LA CONSULTA DE CÒRSEGA

TIPUS DE VISITA:

CONTROL o REVISIÓ: visites programades amb la periodicitat requerida per al millor seguiment de cada nen, des del naixement i fins als 18 anys. No totes les entitats mèdiques tenen cobertura pediàtrica fins els 18 anys (consulteu la vostra mútua).

Aquestes visites, que han de concertar amb la suficient antelació, seran ateses pel pediatre escollit per vostès des del primer moment.

Els aconsellem que acudeixin amb els dubtes apuntades, de manera que s’optimitzi la visita i així, evitar trucades posteriors.

SEGUIMENT: visites, també programades, per a aquelles situacions en què es vulgui parlar amb el pediatre del seu fill, sense haver d’esperar a la següent visita de control, per aportar resultats de proves sol·licitades amb anterioritat o per valorar el curs evolutiu de qualsevol procés intercurrent.

URGÈNCIA: disposem d’un servei d’urgències que, degut a la pandèmia actual, s’estan realitzant amb visita concertada, trucant al telèfon 93.436.84.88

Les visites d’urgència, seran ateses, el mateix dia, pel pediatre assignat pel centre.

En qualsevol cas, aquestes visites es limitaran al motiu de la urgència, no realitzant cap altre control complementari ni consultes afegides, per respecte a altres pacients que esperen ser atesos i al bon funcionament del despatx.

CONSULTES TELEFÒNIQUES:
És una pràctica molt freqüent en Pediatria i permet orientar o solucionar qüestions senzilles.
El volum de trucades és generalment elevat, per tant, els agraïm brevetat en l’exposició, per tal d’agilitzar el ritme de la centraleta i poder respondre a tots.

COMUNICACIÓ vía e-mail:
Us informem que, a causa de la LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES, no podem rebre ni enviar cap tipus de documentació adjunta.

VISITAS JA CONCERTADES:
Atès que les visites de control, o revisió, són programades amb antelació, poden sorgir imprevistos que els impedeixi acudir. Si us plau en aquest cas, contactin amb nosaltres, per telèfon (NO VIA MAIL) per a la seva anul·lació. Així, una altra família podrà beneficiar-se d’aquest buit.
Intentem donar el millor servei i, per això, necessitem de la seva col·laboració.

EL DIA DE LA VISITA:

El personal de recepció, a l’arribar al centre, els donarà indicacions sobre la sala en què haurà d’esperar a ser atès pel pediatre o especialista amb el qual té concertada la visita.

Els preguem respectin aquestes indicacions, ja que estan fonamentades en evitar contagis i evitar obstruccions en els passadissos.

És important no elevar el to de veu i els preguem no realitzar trucades telefòniques des dels seus mòbils en el temps d’espera. Així, han de facilitar la feina dels professionals que els atenen.

Degut a la situació actual de pandèmia, podrà venir només un acompanyant per pacient. Gràcies per la vostra comprensió.

Benvinguts al grup A.R.C.C.