Fisioterapia Respiratoria

Què és la fisioteràpia respiratòria infantil?

La fisioteràpia respiratòria infantil és una especialitat és una especialitat dins del camp de la fisioteràpia que ha desenvolupat tècniques per al tractament i la prevenció d’aquelles alteracions que afecten l’aparell respiratori dels nostres nens i nenes.

L’elevada incidència de les malalties respiratòries en l’edat pediàtrica està relacionada, d’una banda, amb l’augment del nombre de nadons prematurs que, pel seu grau d’immaduresa pulmonar, seran més susceptibles de patir problemes respiratoris; i, de l’altra, amb factors ambientals com l’exposició al tabac, la contaminació i els contagis provocats per l’assistència a les llars d’infants des d’una edat molt primerenca.

El resultat de tot això és que siguin nens i nenes que SEMPRE tenen un excés de mucositat durant un temps prolongat, tant a les vies respiratòries superiors (nas, sins, faringe, laringe i tràquea) com a les vies respiratòries inferiors (pulmons) i que els tractaments convencionals no són capaços d’eliminar.

L’equip

Ens presentem com a fisioterapeutes que des de fa anys treballem com a especialistes en el camp de la fisioteràpia respiratòria. Estem especialitzats en fisioteràpia respiratòria pediàtrica i treballem seguint un mètode actualment en expansió i validad científicament. La nostra formació és extensa i intentem renovar-nos any rere any per oferir el millor tractament possible.

Treballem de la mà dels pediatres, aconseguint disminuir el temps que els nens i les nenes estan malalts, amb la repercussió que això suposa en la millora de la qualitat de vida d’ells i de les seves famílies.

 Quins són els nostres objectius?

 • Millorar la funció respiratòria tant de les vies superiors (nas, sins i faringe) com de les inferiors (pulmons).
 • Eliminar l’excés de mucositats de les vies respiratòries, afavorint la ràpida resolució dels processos respiratoris: bronquitis, sinusitis, pneumònia…
 • Prevenir les recaigudes gràcies a la formació dels pares en prevenció i coneixement i reconeixement dels diferents signes i símptomes d’alerta.

Quin tipus de patologies es tracten?

 • Obstrucció de les vies respiratòries superiors: rinitis, sinusitis i otitis de repetició.
 • Bronquiolitis del lactant, bronquitis, atelectàsia, bronquiectàsies i asma.
 • Pneumònies després del tractament antibiòtic.
 • I més específicament; fibrosi quística, discinèsies cilars i patologia respiratòria en les síndromes neurològiques.

En què consisteix?

 • Conjunt de tècniques instrumentalitzades i manuals que afavoreixen la variació del flux / volum ventilatori.
 • Abandonem antics mètodes com el “clapping”, el drenatge postural i les espiracions forçades, contraindicades ACTUALMENT, ja que afavoreixen l’espasme muscular bronquial.
 • Són tècniques NO INVASIVES, SENSE EFECTES SECUNDARIS i SENSE DOLOR.
 • Les sessions tenen una durada aproximada de 30 a 45 minuts.
 • Els resultats són immediats.

Quins són els seus beneficis?

 • Disminueix la durada dels processos respiratoris.
 • Mobilitza la mucositat, disminuint la tos i normalitzant l’alimentació i el son.
 • Disminueix el temps de medicació.
 • Evita sobreinfeccions i complicacions respiratòries.
 • Prevé les recaigudes.
 • Millora la qualitat de vida del nen o nena i de la família.

Quines són les contraindicacions?

 • Febre> 38’5ºC.
 • Una taxa de sibilàncies que predomini per sobre de la mucositat (es valora amb auscultació pulmonar).
 • Malformacions concretes de les vies respiratòries.

 

Srta. Marta Porta
Srta. Marta Porta
Fisioteràpia Respiratòria
Diplomada en Fisioteràpia EUIFN Blanquerna (URL) 2010. Postgrau de Fisioteràpia en Pediatria (Blanquerna). 2011-2012. Curs.
Srta. Ruth Duro del Amo
Srta. Ruth Duro del Amo
Fisioteràpia Respiratòria
Diplomada en Fisioteràpia per l’Escola Universitària d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Barcelona.