Gastroenterología

La gastroenterologia, hepatologia i nutrició pediàtrica és una especialitat que
abasta malalties digestives adquirides o cogenites des de l’esòfag fins al
anus, incloent fetge, vies biliars i pàncrees.
A la nostra consulta realitzem l’estudi nutricional, control de pes/talla, el
diagnòstic i control de malaltia celíaca, al·lèrgia i intoleràncies a aliments,
esofagitis de diferents etiologia, gastritis per H.Pylori, dolor abdominal orgànic i
funcional, gastroenteritis, diarrea crònica, parasitosi intestinal, SIBO, restrenyiment,
poliposi intestinal i el diagnòstic de malalties inflamatòries intestinals.

Dra. Patricia Villegas
Dra. Patricia Villegas
Gastroenteróloga infantil
Llicenciada en medicina i cirurgia per la universitat Central de Venezuela (1997) Especialista en gastroenterología.