Nefrologia Pediàtrica

Aquesta unitat està a càrrec de la Dra. Sara Chocrón Benzaquen, pediatra i especialista en nefrologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i vinculadaa la secció de Nefrologia de la Vall d’Hebron de Barcelona, ​​en qualitat de recercadora.

La nefrologia s’ocupa de la prevenció, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de les malalties del ronyó i les vies urinàries.

El nefròleg precisa d’una àmplia formació, no només en el que és propi de la seva especialitat sinó també de la visió del pacient en la seva globalitat. És per això que la Dra. Sara Chocrón és la professional adequada, ja que té una dilatada experiència també com a pediatra.

Us exposem tot segui, de forma més concreta, quins són els pacients subsidiaris de seguiment nefrològic:

• Infeccions urinàries.
• Retards del creixement.
• Retard en la retirada del bolquer (enuresi).
• Sang a l’orina (hematúria).
• Pèrdua de proteïna a l’orina (proteïnúria).
• Hipertensió arterial.
• Situacions en què el nen fa molt de pipi i beu molta aigua (poliúria / polidípsia).
• Litiasi renal / Pèrdua de cal per la orina (hipercalciúria).
• Disfunció renal.
• Malformacions nefrourològiques.

 

Dra. Sara Chocrón
Dra. Sara Chocrón
Nefrologia Pediàtrica
Llicenciada en medicina i cirurgia, Universitat central de Veneçuela (1991). Espacialista en pediatria i les.