Otitis de repetició i osteopatia

L’otitis de repetició és una patologia que respon molt bé al tractament osteopàtic.

La trompa d’Eustaqui en els nens és més curta fins als 7 anys i està més horitzontal que en els adults. Per tant, per una qüestió de gravetat té un drenatge més dificultós. Aquesta trompa està localitzada a l’os temporal i la seva inclinació dependrà també de la posició d’aquest os. El temporal té un moviment de rotació externa i rotació interna. Quan aquest os està bloquejat en rotació interna la trompa d’Eustaqui està més horitzontal encara i per tant drena pitjor.

Un altra causa primordial de les alteracions de drenatge i ventilació de l’oïda mitjana és una disfunció en el mecanisme d’obertura tubàrica. El tancament tubàric i la hipopressió conseqüent, fan que augmenti l’activitat secretora de les cèl·lules mucoses de l’epiteli.

El nostre abordatge com a osteòpates va encaminat a millorar la posició dels ossos temporals, a equilibrar la musculatura que obre la trompa, principalment el tensor i l’elevador del vel del paladar (peristafili intern i extern) i la musculatura que manté els temporals en rotació interna, com l’ECOM, per la seva inserció a la mastoides. També millorarem la mecànica de la deglució (ATM, musculatura del sòl de la boca, cervicals i hioides) per la seva relació directa amb el drenatge de l’oïda. Mirarem, també, la mecànica de la base del crani per les sortides dels parells cranials com el V3 Mandibular (innervació del tensor del timpà), el XI Accessori (innervació músculs del paladar) o el XII Hipoglòs (innervació músculs de la llengua).