Pediatria General

Acollim la família des d’abans del naixement i fins als 18 anys d’edat del seu fill.

El primer contacte s’estableix abans del part en aquells casos en què així ho desitgin. És el que anomenem VISITA PRENATAL, en la qual preparem els pares per a la nova situació.

Una vegada el nadó és a casa, s’estableix un calendari de visites individualitzat segons les necessitats de cada cas.

Oferim una atenció continuada, als dos centres, des de fa més de trenta anys. Tant en la visita de revisió com en les visites d’urgències.

Formem un equip multidisciplinari que ens permet d’establir elseguiment coordinat del pacient per part dels millors especialistes, en cada situació.

Estem en constant actualització i consensuem regularment aquells protocols d’actuació que així ho requereixen.

L’última de les nostres metes és la de contribuir a la recerca en les diverses especialitats. S’estan desenvolupant les bases perquè els estudis que es realitzin compleixin tots els requisits.

 

Dra. Dolors Cuadra Bodoque
Dra. Dolors Cuadra Bodoque
Servei de Pediatria
Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat Autónoma de Barcelona (1979). Especialista en pediatria.
Dr. Lluis Feliu Vallejo
Dr. Lluis Feliu Vallejo
Servei de Pediatria
Licenciado en Medicina y Cirugia. Universidad Autónoma de Barcelona (1977). Especialista en Pediatria. Hospital Santa.
Dr. Ramón Casanovas Aisa
Dr. Ramón Casanovas Aisa
Servei de Pediatria
Llicenciat en medicina i cirurgia. Universitat de Barcelona (1992) Especialista en pediatria i les seves.
Dr. Manel Julià Just
Dr. Manel Julià Just
Servei de Pediatria
Llicenciat en Medicina. Universitat de Barcelona (2010). Màster en Salut Infantil. Fundació Hospital de nens.