Primers auxilis: Cremades

1. CREMADES per contacte

”En les cremades per contacte (planxa, estufes, etc.) cal destacar principalment aquelles produïdes per brases (braser o restes de llenya), que són considerades el principal tipus de cremada (en nens grans) i donen lloc a un elevat índex de mortalitat accidental a la llar.”

Mesures educatives de prevenció

 • Procurar que el nen no entri en contacte amb objectes que estiguin calents, com ara la planxa, el radiador de la calefacció, etc.
 • No deixar que els nens s’apropin al braser o a la xemeneia encesa (brases de llenya)
 • Situar tals objectes lluny de catifes, cortines, etc., és a dir, objectes combustibles

CREMADES LLEUS (o superficials)

Auxilis immediats

 • Col·locar la zona afectada sota un doll d’aigua freda durant 10 – 15 minuts per calmar el dolor.
 • Normalment curen completament en dues o tres setmanes sense tractament particular.
 • Si apareixen ampolles (flictenes), deixar que evolucionin per si mateixes (no punxar-les).

CREMADES GREUS

Auxilis immediats

 • Sol·licitar ajuda immediata.
 • No aplicar antisèptics, pomades, cremes, etc.
 • Si apareixen ampolles (que en aquest cas són nombroses), no punxar-les.
 • Col·locar un apòsit (no fer servir cap mena de cotó) i traslladar l’accidentat al centre hospitalari més proper.

Dades d’interès general

 • Qualsevol edat
 • No acostumen a ocasionar lesions importants, tot i que de vegades es poden presentar

2. CREMADES per contacte amb líquids calents

“Les cremades per líquids calents (també conegudes amb el nom de cremades per esquitxada o escaldada, és a dir, per vessaments de líquids calents com ara oli, llet, aigua, etc.) es presenten en nens que comencen a caminar (menors de dos anys) i es consideren una de les cremades més freqüents. Tot i que es produeixen principalment a la cuina, les que tenen més gravetat són aquelles que tenen lloc a la cambra de bany. Les parts més afectades en aquests casos són les mans, els braços, la part lateral del tronc i el coll. Les cremades per sòlids calents o per contacte (planxa, porta del forn, etc.) també són freqüents.”

Mesures educatives de prevenció

 • Evitar que els mànecs de les paelles i les cassoles, etc. sobresurtin del moble de cuina perquè el nen, per curiositat, no pugui accedir-hi i es vessin a sobre el seu contingut.
 • No deixar al foc paelles amb oli bullent o aigua en ebullició sense vigilància.
 • Procurar que el moble de cuina estigui fermament adossat a la paret. D’aquesta manera s’evitarà que pugui bascular i caure a sobre del nen tot allò que s’estava cuinant.
 • Conegui aquells articles de seguretat existents en el mercat, ja que la seva instal·lació pot evitar accidents d’aquest tipus.
 • Procurar que els nens no s’apropin al forn i als cremadors o les plaques del moble de cuina mentre està funcionant. El mateix es pot dir quan s’està planxant.

CREMADES LLEUS (o superficials)

Auxilis immediats

 • Col·locar la zona afectada sota un doll d’aigua freda durant 10 – 15 minuts per calmar el dolor.
 • Normalment curen completament en dues o tres setmanes sense tractament particular.
 • Si apareixen ampolles (flictenes), deixar que evolucionin per si mateixes (no punxar-les).

CREMADES GREUS

Auxilis immediats

 • Sol·licitar ajuda immediata.
 • No aplicar antisèptics, pomades, cremes, etc.
 • Si apareixen ampolles (que en aquest cas són nombroses), no punxar-les.
 • Col·locar un apòsit (no fer servir cap mena de cotó) i traslladar l’accidentat al centre hospitalari més proper.

3. CREMADES per ingestió de líquids calents

“Les cremades per ingestió de líquids calents (o també aliments calents) es produeixen majoritàriament en nens de 0 a 1 any. Tot i que afecten únicament una petita part de la superfície corporal del nen, poden donar lloc a importants lesions a la boca i a la bola que poden en perill la seva vida.”

Mesures educatives de prevenció

 • Eviti fer servir el microones per escalfar el biberó ja que mentre el seu envàs de plàstic o vidre assoleix una temperatura tolerable, la llet de l’interior té una temperatura altíssima.
 • És convenient, si es fa servir el microones, escalfar el biberó sense la tetina ja que aquesta es podria escalfar massa, donant lloc a una cremada.
 • Comprovi totes les vegades que siguin necessàries la temperatura del biberó vessant unes gotes de llet sobre la part interior del seu canell o el dors de la mà.
 • Tingui en compte que en agitar el biberó no sempre es dissolen els grumolls calents.

Auxilis immediats

 • Afluixar la roba del nen
 • Donar-li de beure aigua freda a glops
 • Si hi ha dificultat respiratòria, portar a terme la reanimació pertinent

4. CREMADES solars

“La cremada solar és una reacció de la pell a l’exposició dels raigs ultraviolats (UV). Els nens que durant les vacances d’estiu passen part del dia jugant fora de casa i que tenen pigues o la pell blanca són més propensos a les cremades solars. Es calcula que del 60 al 80 per cent de tota l’exposició solar es produeix en els 18 primers anys de vida.”

Mesures educatives de prevenció:

 • No exposar-se al sol al migdia.
 • Fer servir sempre factors de protecció solar (filtres) 15 o més.
 • Aproximadament trenta minuts abans de prendre el sol, aplicar el protector adequat.
 • Repetir l’aplicació vàries vegades al dia.
 • No fer servir protectors en els menors de 6 mesos d’edat.
 • Protegir-se del sol fent servir camises de màniga llarga i barrets d’ala ampla.
 • Mantenir els menors de 6 mesos fora de l’exposició directa dels raigs solars.

En els nens l’exposició al sol sense protecció és molt perillosa, especialment en aquells que tenen moltes pigues i els cabells i la pell clars. Els símptomes més comuns d’una cremada solar oscil·len des de l’enrogiment de la pell fins a ampolles, febre, etc .

Auxilis immediats

– Si la cremada és poc intensa (superficial o de primer grau):

 • Separar el nen del sol (posar-lo a l’ombra o en una cambra fresca).
 • Aplicar apòsits o draps humits per un espai de 10 – 20 minuts.
 • Repetir aquesta aplicació cada 2 – 3 hores fins a la remissió dels símptomes.
 • Administrar líquids (glops freqüents d’aigua o una solució oral rehidratant) per reemplaçar els líquids perduts.
 • Aplicar qualsevol crema refrescant.
 • Es pot administrar algun analgèsic oral per al mal de cap.

– Si la cremada és intensa (de segon o tercer grau):

 • En cas d’aparició d’ampolles, no punxar-les.
 • Demanar ajuda immediata.

Dades d’interès general

 • Les cremades solars rarament són causa de mort.
 • La falta de protecció i no mesurar el temps d’exposició són la seva causa principal.

5. CREMADES per agents càustics a la pell

Els productes de neteja domèstics són els principals responsables de les cremades per càustics (àcids o àlcalis).

Auxilis immediats

 • Tranquil·litzar el pacient.
 • Despullar el nen de les robes contaminades o tallar les robes del voltant de la zona contaminada. Protegir-se sempre amb uns guants de goma.
 • Rentar immediatament la part afectada amb una gran quantitat d’aigua (doll d’aigua freda) durant 15 minuts o més.
 • Cobrir les lesions amb un apòsit net.
 • Recordar que les cremades químiques requereixen sempre un tractament especial, per tant cal traslladar el cremat al centre sanitari més proper.