Psicologia Clínica

Equip psicològic

La nostra tasca consisteix a abordar solucions que generen conflicte i malestar, manifestades en diversos símptomes (enuresi, anorèxia, insomni…) per trobar la comprensió i el millor abordatge des del treball psicoterapèutic.

Aquest treball està orientat a nens i adolescents, sempre tenint en compte el seu entorn familiar i la implicació que té en el seu desenvolupament.

Davant de determinats símptomes és molt important fer un abordatge des de les causes o l’origen i aprofundir en l’arrel de la problemàtica amb la finalitat d’entendre el que està passant per poder trobar els mecanismes i recursos necessaris per afrontar la situació.

En el procés és molt important separar els moments d’intervenció terapèutica:

En primer lloc, fer un diagnòstic que determini el més clarament possible “què passa”. No només des del nen, sinó també des de l’àmbit familiar, escolar i tot allò que pugui estar influint a generar o augmentar el malestar.

Una vegada fet aquest diagnòstic, es podrà determinar la intervenció terapèutica més adequada a la situació i s’inclourà de manera activa la família i l’entorn, si escau.

Aquesta intervenció terapèutica és important que s’adapti a cada cas en concret i que mai no s’apliqui de manera generalitzada.

Dra. Cristina Barrau Pérez
Dra. Cristina Barrau Pérez
Psicologia Infanto-Juvenil
Llicenciada en Psicologia per la Universitat Blanquerna, Ramón Lull. Postgrau en Psicoteràpia d'Orientació Psicoanalítica de nens i.
Dra. Núria Pérez Sabater
Dra. Núria Pérez Sabater
Psicologia Infanto-Juvenil
Llicenciada en Psicologia per l'Universitat de Barcelona, Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. Postgrau.