Sistemes de retenció infantil al cotxe

Els SRI redueixen: en un 75% les morts, en un 90% les lesions (coll, cap, abdomen).

Són obligatoris fins als 135 cm i recomanats fins als 150 cm.

Sempre col·locats als seients posteriors. Les cadiretes han d’estar homologades.

Hi ha dues formes de subjectar una cadireta:

Cinturons de seguretat

Sistema Isofix (més recomanat, evita col·locar la cadira de forma incorrecta)

SISTEMA ISOFIX

3 punts d’ancoratge:

2 a la part posterior de la cadira (base) amb el respatller del cotxe.

3r punt per evitar que la cadireta roti en cas d’impacte:

• Top Tether subjecta la part posterior de la cadira amb la part superior del respatller del cotxe o al maleter.

• Pota de suport de la base de la cadira al sòl del cotxe.

GRUPS:

Grup 0-0 + 0-13 kg: Seients davanters ús excepcional. Cistella no recomanable. Cap al centre. Sentit contrari a la marxa del cotxe. Subjecció per 5 punts.

Grup 1 9-18 kg: Instal·lar la cadira abans de posar-hi el nadó. Subjecció per 5 punts.

Grup 2-3 15-36 kg: Recomanable elevador amb respatller. Aixequen el nen que usa el cinturó de seguretat del cotxe.

Excepcionalment els menors de 12 anys i talla = o> a 135 podran fer servir directament el cinturó del cotxe.

Es recomana SRI amb cadiretes homologades fins a 150 150 cm.

Utilització correcta del cinturó.

 

 

La nova normativa sobre sistemes de retenció infantil i els seus principals canvis

La nova normativa sobre sistemes de retenció infantil és la ECE R129. En ella s’estableixen els següent punts importants que suposen un canvi davant de la normativa anterior a 2017:

1. Els nens que mesuren 1,22 centímetres o menys, no podran viatjar amb alazador sense respatller. Els seus cadires hauran de portar sempre un respatller.
2. Les noves etiquetes que s’homologuen una cadireta portaran el segell i-size:

3. Les noves cadires per al cotxe ja no es dividiran en grups que van del 0 al 3. Cada cadira ha de portar indicada l’alçada i el pes del nadó o nen.
4. Les noves cadiretes exigeixen una prova de xoc lateral per augmentar la seguretat.
5. Es garanteix que els seients puguin orientar-se en el sentit contrari a la marxa en els seients del darrere fins que el nadó compleixi els 15 mesos.

En quin sentit han de viatjar els nens?

Amb l’homologació i-Size es garanteix a més que els nens viatgin amb més seguretat fins als 15 mesos perquè els sistemes de retenció fins a aquesta edat han de col·locar-se sempre en sentit invers a la marxa. De fet la Direcció General de Trànsit recomana que el menor viatgi en sentit contrari a la marxa el major temps possible.