Dr. Manel Julià Just

Dr. Manel Julià Just

Servei de Pediatria

  • Llicenciat en Medicina. Universitat de Barcelona (2010).
  • Màster en Salut Infantil. Fundació Hospital de nens de Barcelona i la Universitat de Barcelona ( Cursat del 01/2013 al 06/2015).
  • Presentació de Pòster amb defensa “Manifestaciones clínicas, sensibilidad antimicrobianos, complicacions y tratamiento de la infecció gastrointestinal por Campylobacter Jejuni” en el 63 Congreso de la AEP en Bilbao 2015. Treball final de Màster (Juny 2015).
  • Curs de suport vital bàsic instrumentat per Hospital de nens de Barcelona , Abril 2013.
  • Curs d ‘Urgències Pediàtriques de la Acadèmia Americana de Pediatria (APLS, Advance pediàtric life suport), Octubre de 2014 a Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
  • Curs de Suport Vital Pediàtric Avançat , realitzat per Academia de Ciències Mèdiques i de la Salut de les Illes Balears , Desembre de 2015.
  • Membre de la Societat Catalana de Pediatria.
  • Membre de la Societat Española de Pediatria.
  • Membre de la Societat de Pediatria Extrahospitalaria.