Dr. Ramón Artigas Magriña

Dr. Ramón Artigas Magriña

Al·lèrgia Infantil

  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
  • Metge Pediatra. Hospital de la Vall d´Hebron de Barcelona. UAB.
  • Acreditació en “Immunologia i Al·lergologia Pediàtrica de l' Associació Espanyola de Pediatria”  i  “European Pediatric Allergist”.
  • 50 ponències en congressos mèdics i cursos de formació.
  • 10 comunicacions en revistes científiques.
  • Autor de un capítol en el tractat de Pediatria en atenció Primaria (4ª edició).
  • Certificats d‘Excel·lència en Actualització Científica Internacional (els anys 2015,2016 i 2017)
  • Soci fundador de l'UNITAT PEDIÀTRICA ARCC des de 1985.