Dr. Ramón Casanovas Aisa

Dr. Ramón Casanovas Aisa

Servei de Pediatria

  • Llicenciat en medicina i cirurgia. Universitat de Barcelona (1992)
  • Especialista en pediatria i les seves àrees específiques (Hospital infantil Vall d'Hebron 2000)
  • Prova d'avaluació de competències objectiva i estructurada (ACOE 2004)
  • Expert universitari en vacunes en atenció primària (Universitat complutense de Madrid 2008)
  • Curs suport vital bàsic, avançat i desfibril·lador extern automàtic (2016,2018)
  • Membre de la societat catalana de pediatria (SCP 2000)
  • Membre de la societat espanyola de pediatria (AEP 2000)
  • Pediatre de l'Institut català de la salut (Desde 2000)