ÚS CORRECTA DE MASCARETES DURANT EL DESCONFINAMENT PANDÈMIA SARS-COV-2.

ARA QUE ESTEM EN PERÍODE DE DESCONFINAMENT I COMENCEM A COMPARTIR ESPAIS PÚBLICS, ES IMPORTANT SEGUIR LES NORMES ESTABLER-TES PER LES AUTORITATS COMPETENTS PER EVITAR TORNAR A CAURE EN UN NOU BROT DE LA INFECCIÓ PER SARS-COV-2.

LES 3 COSES MÉS IMPORTANTS A SEGUIR:

1- MANTENIR LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT ENTRE PERSONES
2- L’ÚS DE MASCARETES PROTECTORES EN ESPAIS PÚBLICS
3- RENTAT FREQÜENT DE MANS.

D’AQUEST S’HA D’INFORMAR A LA GENT SOBRE EL PUNT 2, L’ÚS DE MASCARETES.
MOLTA GENT PORTA MASCARETES SENSE SABER QUIN TIPUS SON I SI SERVEIXEN PER EVITAR CONTAGIS ENTRE PERSONES PROPERES.

TIPUS DE MASCARETA QUE TENIM:LES ÚNIQUES MASCARETES QUE S’HAURIEN D’UTILITZAR SÓN LES MASCARETES DE TIPUS QUIRÚRGIC, LES FFP2 SENSE VÀLVULA I LES FFP3 SENSE VÀLVULA.

LES MASCARETES AMB VÀLVULA ESTARIEN LIMITADES AL SEU ÚS PER PERSONAL SANITARI I PERSONES QUE DESPRÉS D’HAVER-ES FET LES PROVES PER VALORAR SI ESTAN INFECTATS PER CORONAVIRUS HAURIEN DONAT NEGATIU.
AQUESTES MASCARETES EXÀL·LAN L’AIRE ESPIRAT CAP A FORA MITJANÇANT LA VÀLVULA I PER TANT PERMETENT, EN EL CAS QUE LA PERSONA QUE LA PORTI ESTIGUI INFECTAT, CONTAGIAR A LA GENT DEL SEU VOLTANT.
PER TANT EN ESPAIS PÚBLICS NO S’HAURIEN D’UTILITZAR.